Przelewy24
 • Obecnie brak na stanie
GAŚNICA METALOWA

GAŚNICA METALOWA

INNE
1458
30,39 zł
Brutto

GAŚNICA METALOWA - 1KG 2 LATA GWARANCJI PROSZKOWA TYP BC Z WIESZAKIEM

Obecnie brak na stanie

GAŚNICA METALOWA1. Opis gaśnicy

Gaśnica proszkowa składa się ze zbiornika stalowego, wypełnionego proszkiem gaśniczym, zamkniętego głowicą z tworzywa sztucznego z zaworem.

Czynnikiem roboczym gaśnicy jest proszek gaśniczy (typ i nazwa na etykiecie) stosowany do gaszenia pożarów grupy B i C, czynnikiem napędowym jest dwutlenek węgla (CO2) zgromadzony i uwalniany z naboju znajdującego się wewnątrz zbiornika gaśnicy.2. Zastosowanie

Gaśnica przeznaczona jest do gaszenia pożarów grupy B (pożary cieczy palnych i substancji stałych np.: benzyna, tłuszcze, oleje, żywice, smoła, woski, rozpuszczalniki, alkohole) oraz grupy C (pożary gazów, np.: acetylen, metan, propan, wodór, gaz ziemny)OSTRZEŻENIE: ostrożnie przy gaszeniu urządzeń elektrycznych do 1000V, zachować odstęp minimum 1m3. Parametry techniczne

 • Rodzaj urządzenia: - Gaśnica przenośna
 • Typ: - GP-1kg PUGz-1, PUGz-1a
 • ciśnienie robocze P: - 12 bar / 20ºC
 • ciśnienie robocze PS: - 15 bar / 60ºC
 • ciśnienie testowe PT: - 22 bar
 • Zakres temp. pracy TS:  - od - 20ºC  do  +60ºC
 • Czynnik roboczy: - proszek gaśniczy 1kg  (typ i nazwa na etykiecie)
 • Czynnik napędowy - dwutlenek węgla (16g)
 • Rodzaj testu pożarowego - 21B
 • Objętość zbiornika  - 0,98 l4. Sposób użycia

 • chwycić ręką zbiornik gaśnicy
 • wyciągnąć zawleczkę gaśnicy zrywając plombę
 • nacisnąć energicznie dźwignię zbijaka kierując strumień proszku gaśniczego w miejsce objęte pożarem
 • użytkować w pozycji pionowej.Sposób użycia gaśnicy pokazany jest na etykiecie gaśnicy  w postaci piktogramów5. Wymagania bezpieczeństwa dla gaśnicy proszkowejKażdy użytkownik powinien zapoznać się z obsługą gaśnicy. • umieszczać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
 • nie narażać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
 • chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi.
 • używać tylko zgodnie z jej przeznaczeniem (pożary grupy B i C).
 • przy gaszeniu urządzeń elektrycznych, tylko do 1000V ; zachować odstęp minimum 1 m.
 • chronić oczy i drogi oddechowe, nie kierować dyszy wylotowej w kierunku twarzy
 • przeglądy gaśnic mogą być przeprowadzane tylko przez uprawniony i przeszkolony personel pracodawcy lub autoryzowane punkty serwisowe.
 • nie wolno wprowadzać żadnych zmian w konstrukcji gaśnicy.
 • zbiornik  gaśnicy może być wykorzystany tylko zgodnie z jego przeznaczeniem
 • jeżeli gaśnica wyposażona jest w specjalny uchwyt, należy ją zamocować tak aby zapobiec jej uszkodzeniu na skutek ruchu pojazdu, szczególnie w pojazdach mechanicznych
 • po użyciu gaśnicę  ponownie napełnić, stosować wyłącznie środki gaśnicze, czynniki napędowe i części zamienne autoryzowane przez producenta.
 • gaśnice nie nadające się do eksploatacji poddawać recyklingowi.
INNE
1458
Komentarze (0)