Jak pracować z pistoletem lakierniczym?

Bez względu na markę pistoletu i jego budowę zasady posługiwania się nim są jednakowe.   

Ze względu na cechy motoryczne konkretnego człowieka (oczy i ręce) należy zwrócić uwagę na ocenę odległości (niewielka tolerancja), wyczucie prostoliniowości i prostopadłości przesuwającej się ręki w stosunku do stałego elementu. Ważna jest również masa pistoletu (najlepiej by była jak najmniejsza) oraz położenie środka ciężkości (wyważenie pistoletu) istotne szczególnie przy pistoletach z górnym zbiornikiem.

Każde przelewanie lakierów z puszki do puszki, a w szczególności do pojemnika pistoletu lakierniczego musi się odbywać poprzez filtr (siatki w kształcie stożka, sitka bądź bibuły filtracyjnej - optymalne sitko do lakierów konwencjonalnych to 190 mikronów do lakierów wodnych to 125 mikronów) Dotyczy to nie tylko lakierów zewnętrznych , ale wszystkich innych płynnych materiałów np podkładu. Istotną sprawą dla jakości lakierowania ma sprawność filtrów powietrza i odolejaczy ( wymiana wkładów w odpowiednim momencie) .

Dobry efekt polakierowanej powierzchni w gruncie rzeczy równa się utrzymywaniu pistoletu w odpowiedniej odległości od lakierowanej powierzchni i prawidłowe prostopadłe prowadzenie natrysku.  Najbardziej optymalną odległością pomiędzy  lakierowaną powierzchnią, a dyszą pistoletu jest dystans od 15 do 25 cm dla pistoletów natryskujących sprężonym powietrzem, a dla pistoletów bezpowietrznych (airless) około 50cm. Wpływ na odległość ma tu doświadczenie osoby lakierującej, rodzaj materiału, jego rzadkość , dysza pistoletu itp.

Jakie są efekty źle dobranej odległości ?

za mała odległość - w górnej części strumienia tworzyć się będą zacieki (firanki)

Komentarze (0)

Brak komentarzy w tym momencie.

Nowy komentarz